Certyfikaty Certyfikaty

Drzewostany referencyjne

Ostoje różnorodności biologicznej  to obszary wyłączone z zagospodarowania. Możliwość cięcia w drzewostanach na tych obszarach zachodzi tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. z przyczyn bezpieczeństwa,  p.poż.,  przejezdności dróg itp.) i każdorazowo musi być uzgodniona z nadleśniczym bądź jego zastępcą.

Celem ochrony terenów różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych jest między innymi poprawa warunków bytowania i rozwoju organizmów żywych, w tym tych związanych z rozkładającym się drewnem. Dlatego też w ostojach nie usuwa się posuszu oraz wszelkiego martwego drewna tak na pniu jak i leżącego.

Ogólna powierzchnia ostoi różnorodności biologicznej  w Nadleśnictwie Gościno wynosi  1486.94 ha, z czego w leśnictwie Wierzchomino – 391.47 ha, Strachomino – 24.06 ha, Bagicz – 138.84 ha, Grzybowo – 44.88 ha, Karlino – 46.58 ha, Włościbórz – 63.26 ha, Świelubie – 104.14 ha, Pobłocie – 105.94 ha,  Trzynik – 53.25 ha, Dębica – 12.48 ha, Lepino – 124.51 ha, Słowenkowo – 17.62 ha, Sławoborze – 53.52 ha, Ledowo – 104.48 ha, Rymań – 31.32ha, Rzesznikowo – 32.78 ha,  Powalice – 37.64 ha,  Międzyrzecze – 100.17 ha.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna w leśnictwach:

W każdy poniedziałek po szóstym dniu miesiąca:
Karlino, Włościbórz, Świelubie

W każdy wtorek po szóstym dniu miesiąca:
Wierzchomino, Grzybowo, Dębica

W każdą środę po szóstym dniu miesiąca:
Strachomino, Bagicz, Trzynik, Ledowo, Rzesznikowo

W każdy czwartek po szóstym dniu miesiąca:
Pobłocie, Lepino, Sławoborze, Słowenkowo, Rymań, Powalice, Międzyrzecze, Grzybowo

Drewno może być wydawane tylko we wtorki i czwartki każdego tygodnia.
Numery telefonów do poszczególnych leśnictw znajdują się w dziale „Kontakty".

 

W sprawach związanych ze sprzedażą sadzonek prosimy kontaktować się z pracownikiem działu technicznego, Ewą Olejnik:

nr tel.  (94)  351 25 17

e-mail:  ewa.olejnik@szczecinek.lasy.gov.pl

Proponujemy również odwiedzenie poniższej strony, która zawiera informacje o sadzonkach i nasionach sprzedawanych przez RDLP w Szczecinku oraz odnośniki do pozostałych dyrekcji Lasów Państwowych:

Sadzonki i nasiona w RDLP

 

Cennik drewna do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania