Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Gościno jest sosna zajmująca  60,29 % powierzchni. Udział innych gatunków przedstawia się następująco:
buk – 12,34 %,
olcha – 7,99 %,
brzoza – 7,09 %,
dąb – 5,77 %,
świerk – 5,03 %,
modrzew – 0,65 %,
grab - 0,3 %,
jesion – 0,2 %.
 
Siedliska lasowe zajmują 55,1% powierzchni (12 130,62 ha), natomiast borowe 44,9% (9 720,29 ha) powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa.

Głównymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Gościno są:
BMśw – 7558,67 ha (34,3 %),
LMśw – 5672, 42 ha (25,7 %),
Lśw – 3870,48 ha (17,5 %).

Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują:
Bśw – 1152, 65 ha  (5,3 %),
Ol – 855,55 ha, (3,9%),
LMw – 731,38 ha  (3,4%).

Pozostałe siedliska to:
BMb – 477,56 ha (2,2 %),
BMw – 424,98 ha (1,9 %),
OlJ – 386,72 ha (1,8%),
Lw – 338, 61 ha  (1,5%),
LMb – 275,46 ha (1,3%),
oraz inne występujące symbolicznie.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

"Przerwany Marsz" w Gościnie

"Przerwany Marsz" w Gościnie

Drugiego września, w dzień rozpoczęcia roku szkolnego, w Zespole Szkół w Gościnie miała miejsca akcja "Przerwany Marsz" propagowana przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Akcja polegała na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch II Wojny Światowej marszu ówczesnej młodzieży do szkoły. Przed szkołą odbył się uroczysty apel. Przygotowano również wzruszający program słowno-muzyczny. Po zakończeniu występów delegacja szkoły złożyła kwiaty, aby uczcić pamięć pokolenia „Dzieci Wojny". W apelu brała udział także przedstawicielka Nadleśnictwa Gościno.

 

Zdjęcia: Anna Kurpiewska