Certyfikaty Certyfikaty

Drzewostany referencyjne

Ostoje różnorodności biologicznej  to obszary wyłączone z zagospodarowania. Możliwość cięcia w drzewostanach na tych obszarach zachodzi tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. z przyczyn bezpieczeństwa,  p.poż.,  przejezdności dróg itp.) i każdorazowo musi być uzgodniona z nadleśniczym bądź jego zastępcą.

Celem ochrony terenów różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych jest między innymi poprawa warunków bytowania i rozwoju organizmów żywych, w tym tych związanych z rozkładającym się drewnem. Dlatego też w ostojach nie usuwa się posuszu oraz wszelkiego martwego drewna tak na pniu jak i leżącego.

Ogólna powierzchnia ostoi różnorodności biologicznej  w Nadleśnictwie Gościno wynosi  1486.94 ha, z czego w leśnictwie Wierzchomino – 391.47 ha, Strachomino – 24.06 ha, Bagicz – 138.84 ha, Grzybowo – 44.88 ha, Karlino – 46.58 ha, Włościbórz – 63.26 ha, Świelubie – 104.14 ha, Pobłocie – 105.94 ha,  Trzynik – 53.25 ha, Dębica – 12.48 ha, Lepino – 124.51 ha, Słowenkowo – 17.62 ha, Sławoborze – 53.52 ha, Ledowo – 104.48 ha, Rymań – 31.32ha, Rzesznikowo – 32.78 ha,  Powalice – 37.64 ha,  Międzyrzecze – 100.17 ha.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Położenie

Położenie

Nadleśnictwo Gościno położone jest na terenie województwa zachodniopomorskiego. Swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Karlino-Miasto, Karlino, Kołobrzeg-Miasto, Kołobrzeg, Będzino, Biesiekierz, Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie, Brojce i Płoty.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 1078,31 km2, lesistość na poziomie 21,9 %, zaś ilość kompleksów leśnych wynosi 601. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa to  24 533 ha, w tym powierzchnia lasów 22 704 ha. Nadleśnictwo podzielone jest na trzy obręby: Obręb Dygowo (10 547 ha), Obręb Gościno (6 475 ha) i Obręb Rymań (7 511 ha). W skład obrębów wchodzi 18 leśnictw i 1 gospodarstwo szkółkarskie.