Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Gościno
Nadleśnictwo Gościno
(94) 351 25 17
(94) 351 25 52

Nadleśnictwo Gościno
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63
78-120 Gościno

Adres skrzynki podawczej w systemie ePuap: /pgl_LP_1109/SkrytkaESP

 

Numer konta  45 2030 0045 1110 0000 0047 7990BNP Paribas Bank Polska S.A.

NIP 671-000-99-82

 

 

Nadleśniczy
Krzysztof Olejnik
(94) 351 25 17
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu
Jarosław Deczyński
(94) 351 25 17
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Jarosław Staniszewski
(94) 351 25 17
Główna Księgowa
Weronika Budzich
(94) 351 25 17
Komendant Straży Leśnej
Robert Szostak
694 470 726

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Krzysztof Jamroży
Inżynier nadzoru na terenie obrębu Dygowo
Tel.: 694 470 706
Robert Fijałkowski
Inżynier nadzoru na terenie obrębu Gościno
Tel.: 694 470 711
Marcin Budzich
Inżynier nadzoru na terenie obrębu Rymań
Tel.: 694 470 720

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Piotr Grajewski
sekretarz Nadleśnictwa Gościno
Tel.: 694 470 732
Krzysztof Jasiński
specjalista ds. budownictwa
Tel.: 094 35 125 17
Ewelina Raszkiewicz
referent ds. administracyjnych
Tel.: 094 35 125 17
Karolina Pawlak
sekretarka
Tel.: 094 35 125 17
Bożena Wasiewska
starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 094 35 125 17

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Maria Baran
starszy księgowy
Tel.: 094 35 125 17
Beata Marchal
księgowy
Tel.: 094 35 125 17
Helena Dziuba
księgowy
Tel.: 094 35 125 17

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Ewa Olejnik
starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 094 35 125 17
Elżbieta Żmijowska
specjalista SL ds. ochrony lasu i p.poż.
Tel.: 094 35 125 17
Marek Adamczak
specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 094 35 125 17
Maciej Paszkiewicz
specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 094 35 125 17
Anna Kurpiewska
specjalista SL ds. gospodarki gruntami
Tel.: 094 35 125 17
Beata Kokot-Namyślak
specjalista ds. marketingu
Tel.: 094 35 125 17
Zuzanna Janus
referent ds. marketingu
Tel.: 094 35 125 17
Marek Osial
specjalista ds informatyki
Tel.: 094 35 125 17
Karolina Ściesińska
Instruktor techniczny
Tel.: 694 470 701

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Adam Drabiuk
strażnik leśny
Tel.: 694 470 727
Piotr Matuszewski
strażnik leśny
Tel.: 694 470 729
Jacek Bukowski
strażnik leśny
Tel.: 694 470 725

KADRY

Anna Szreder
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 094 35 125 17