Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

W ramach prowadzonej przez Nadleśnictwo Gościno działalności edukacyjnej, co roku odbywają się liczne spotkania z leśnikami. Spotkania te mają różny charakter, edukacja odbywa się w terenie, w szkołach, w świetlicach wiejskich itp.
Wiele grup szkolnych i przedszkolnych przyjmowanych jest na terenie szkółki leśnej, odwiedzający chętnie korzystają ze znajdujących się na terenie nadleśnictwa ścieżek przyrodniczo-leśnych,  tablic edukacyjnych, wiat czy miejsc na rozpalenie ogniska.