Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Według stanu na dzień 01.01.2016 w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gościno występują następujące obszary Natura 2000:

1. Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)

-    Warnie Bagno - PLH 320047 - pow. 1013,70 ha,
-    Dolina Radwi, Chocieli i Chotli - PLH 320022 - pow. 167,74 ha,
-    Kemy Rymańskie - PLH 320012 - pow. 1765,62 ha,
-    Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski - PLH 320017 - pow. 1804,29 ha,
-    Dorzecze Parsęty - PLH 320007 - pow. 3417,08 ha,
-    Dorzecze Regi - PLH 320049 - pow. 542,48 ha,
-    Torfowisko Poradz - PLH 320065 - pow. 564, 69 ha.

2. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)

-   Wybrzeże Trzebiatowskie - PLB 320010 - pow. 847,81 ha.