Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Gościno uznano na podstawie następujących dokumentów:

- Rozporządzenie nr 12/95 Wojewody Koszalińskiego z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody, Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1996 r., nr 2 poz. 7 z 12.01.1996 r., data ustanowienia 27.01.1996 r.,

- Rozporządzenie nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 września 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody, Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r., nr 15 poz. 109 z 30.09.1992 r., data ustanowienia 15.10.1992 r.,

- Uchwała nr XXXIV/211/2001 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 19 września 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 41 poz. 976 z 26.11.2001 r.,

- Uchwała nr XIX/138/04 Rady Gminy Gościno z dnia 30 września 2004 r. w sprawie objęcia ochroną prawną drzew i głazów narzutowych uznanych za pomnik przyrody, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 83, poz. 1483 z 15.11.2004 r.

Obręb

Leśnictwo

Oddział

Pomnik przyrody

Dygowo

Bagicz

3c

Grab pospolity (2 sztuki)

   

3h, 4i

Bluszcz pospolity

   

5c, 6b, 6c, 6d

Dąb szypułkowy (4 sztuki)

Buk zwyczajny (1 sztuka)

   

19d

Dąb szypułkowy

   

21f

Dąb szypułkowy ("Bolesław")

   

27b

Daglezja zielona (2 sztuki)

   

31l

Daglezja zielona

   

32c

Żywotnik zachodni (4 sztuki)

Daglezja zielona (2 sztuki)

   

51d

Dąb szypułkowy ("Warcisław")

 

Karlino

85a

Klon jawor

   

85a

Jodła pospolita (4 sztuki)

Gościno

Pobłocie

120Ai

Grab pospolity

   

120Ai

Buk zwyczajny

   

120Ag

Dąb szypułkowy (2 sztuki)

   

129f

Buk zwyczajny

 

Trzynik

211b

Głaz narzutowy (2 sztuki)

   

215f

Buk zwyczajny

   

219c

Buk zwyczajny (2 sztuki)

   

221d

Grab pospolity

   

224a

Głaz narzutowy

Rymań

Ledowo

404j

Buk zwyczajny

   

412d

Lipa drobnolistna

   

444a

Buk zwyczajny (2 sztuki)

  Rzesznikowo

527j

Dąb szypułkowy ("Bogusław")