Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Na terenie Nadleśnictwa Gościno znajdują się trzy rezerwaty przyrody.

1.  Rezerwat przyrody "Wierzchomińskie Bagno" znajduje się w leśnictwie Wierzchomino, w obrębie Dygowo. Ma on powierzchnię 43,60 ha i utworzony został na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 04.07.1984r. (MP Nr 17 poz.125 z 1984r.). Jest to rezerwat  torfowiskowy, a celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora i tworzącego się torfowiska oraz stanowiska wiciokrzewu pomorskiego.
2.   Rezerwat przyrody "Warnie Bagno" znajduje się również w  leśnictwie Wierzchomino, ma powierzchnię równą 519,09 ha i utworzony został na podstawie Rozporządzenia Nr 21/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.09.2005 r. Jest to także rezerwat torfowiskowy. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu torfowiskowego obejmującego kopułowe torfowisko bałtyckie porośnięte mszarnikami wrzośca bagiennego. Znajduje się tu kompleks regenerujących się potorfi ze zbiornikami mszarnymi oraz ekosystemem boru bagiennego i boru wilgotnego.
3.  Rezerwat przyrody "Stramniczka"  znajduje się w leśnictwie Bagicz, w obrębie Dygowo, ma powierzchnię 94,49 ha i utworzony został na podstawie Rozporządzenia Nr 53/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27.09.2007r. Jest to rezerwat torfowiskowy. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego i mszarników wrzośca bagiennego.