Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

Nadleśnictwo Gościno, jak każde inne w Lasach Państwowych, prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzany na 10 lat.
 W Nadleśnictwie obowiązuje aktualnie Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2016-2025 oraz zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska  DLP-I.611.39.2016.LP.
Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gościno określa między innymi  zadania dotyczące:
- etatu miaższościowego użytków rębnych w ilości 743 524 m3 grubizny drewna netto,
- powierzchniowego etatu cięć w użytkowaniu przedrębnym w ilości 13 519,74 ha,
- projektowanej powierzchni zalesień i odnowień – 2 125,71 ha,
- projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu  - 16 632,69 ha,
- ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej.