Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

W lasach Nadleśnictwa Gościno zapas drewna na pniu wynosi aktualnie 7 mln 024 tys. m3. Przeciętna zasobność naszych drzewostanów jest równa 317 m3/ha i jest nieco wyższa od średniej krajowej (269 m3/ha). Roczne pozyskanie drewna wynosi około 150 tys. m3, co stanowi 2,1 % ogólnego zapasu drzewostanów. Przyrost bieżący roczny (miąższość o jaką przyrastają drzewostany w danym roku) wynosi 8,19 m3/ha. Roczne pozyskanie w rozmiarze mniejszym od bieżącego przyrostu miąższości pozwala na systematyczne zwiększanie się zasobów naszych lasów. Podstawą prowadzenia takiej gospodarki jest obowiązująca Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Wielkość użytkowania jest wynikiem potrzeb hodowlanych drzewostanów. Około 51 % pozyskiwanego drewna pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych takich jak: czyszczenia późne, trzebieże wczesne i trzebieże późne, a pozostałe 49 % z cięć rębnych.