Wydawca treści Wydawca treści

Turystyka i wypoczynek

W skład zagospodarowania turystycznego Nadleśnictwa Gościno wchodzą:

dwa miejsca biwakowania
•    w leśnictwie Sławoborze, w obrębie Gościno, nad jeziorem Leśnym w oddziale 338 d,
•    w leśnictwie Rzesznikowo, w obrębie Rymań, nad jeziorem Popiel w oddziale 539 k,

cztery miejsca postoju pojazdów
•    w leśnictwie Słowenkowo, w oddziale 274 b - przy trasie Koszalin – Szczecin,
•    w leśnictwie Dębica, w oddziale 278 a - przy trasie Koszalin – Szczecin,
•    w leśnictwie Rzesznikowo, w oddziale 515 c – nieopodal trasy Koszalin – Szczecin – przy drodze nad jezioro Popiel,
•    w leśnictwie Strachomino, w oddziale 301 d – przy trasie Kołobrzeg – Koszalin.

Przez najciekawsze fragmenty Nadleśnictwa przebiegają szlaki turystyczne oraz ścieżki rowerowe. Przy nich  umieszczono tablice informujące o przebiegu trasy, z krótkim opisem odwiedzanych miejsc. Głównym celem utworzenia ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych było zachęcenie wypoczywających gości i miejscowej ludności do uprawiania aktywnego wypoczynku, pokazanie różnorodności biologicznej Nadleśnictwa, występujących tu form ochrony przyrody, przybliżenie problematyki gospodarki leśnej i ochrony przyrody oraz poszerzenie wiedzy przyrodniczo-leśnej.

W celu ukierunkowania ruchu turystycznego przez najciekawsze tereny Nadleśnictwa wyznaczono liczne szlaki przystosowane do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, wodnej i konnej.

Szlaki piesze
1. ,,Międzynarodowy Szlak Nadmorski” – kolor czerwony.  Szlak pieszy prowadzący wzdłuż morza. Na terenie nadleśnictwa od strony zachodniej szlak rozpoczyna się przed miejsco-wością Karcino. Prowadzi kolejno przez Dźwirzyno, północną stroną Grzybowa,
do Kołobrzegu.  Z Kołobrzegu prowadzi w kierunku Gąsek, przez Sianożęty i Ustronie Morskie. Długość szlaku to około 46 km.
2. ,,Szlak Solny” – kolor czerwony. Szlak pieszy prowadzący z Kołobrzegu do Karlina przez miejscowości: Bogucino, Czernin, Bardy, Włościbórz, Kłopotowo, Wrzosowo. Długość szlaku to około 37 km.  
3. ,,Szlak im. Jana Frankowskiego” – kolor zielony. Szlak przebiega od Kołobrzegu do Budzistowa o długości ok. 6 km.
4. Szlak pieszy tworzący pętle z Ustronia Morskiego, przez Sianożęty, Bagicz, (w kierunku pomników przyrody dębów: „Bolesława”, „Warcisława”), Kukinia, Rusowo, Gwizd, Wieniotowo, do Ustronia Morskiego – kolor zielony o długości ok 26 km.
5. ,,Szlak pieszy przez krainę Parsęty” – od Skoczowa przez Włościbórz do wsi Bardy o długości ok. 16km.

Szlaki rowerowe
1. Międzynarodowy szlak nadmorski R10
Trasa prowadzi przez Polskę, Niemcy, Danię, Szwecję, Finlandię, Rosję, Estonię Łotwę i Litwę. Na terenie naszego kraju przebiega województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie – łącznie ok. 1160 km. Na trasie warto zobaczyć pas wydm objętych ochroną krajobrazową ze względu na porastającą je roślinność oraz Park Zachodni ciągnący się od Grzybowa do ul. Wiosennej. W Kołobrzegu – pomniki przyrody w dzielnicy uzdrowiskowej: kasztan (ul. Spacerowa), aleja grabowa (ul. Towarowa), cedr
i ostrokrzew kolczasty (ul. Norwida). Jadąc dalej w kierunku Ustronia, przejeżdżamy przez Ekopark. W zasięgu nadleśnictwa szlak ma długość około 38km. Miejscowości na trasie: Dźwirzyno, Grzybowo, Kołobrzeg, Podczele, Bagicz, Sianożęty, Ustronie Morskie.
Nawierzchnie: asfalt, grunt, bruk.

2. Szlak ku słońcu
Biegnie przez malownicze, czyste ekologicznie tereny. W Kołobrzegu warto zobaczyć liczne pomniki przyrody. W Grzybowie torfowiska z Owczym Bagnem oraz porastające brzeg nadmorski rośliny w pasie chronionego krajobrazu. Warte uwagi są również miejsca wokół jeziora Borek. Długość szlaku to około 40 km. Miejscowości na trasie: Kołobrzeg, Grzybowo, Dźwirzyno, Głowaczewo, Karcino, Sarbia, Drzonowo, Nowogardek, Nowy Borek, Stary Borek, Grzybowo, Kołobrzeg. Nawierzchnie: asfalt, grunt, beton.

3. Szlak bocianich gniazd
Przebiega przez miejsca lęgowe bocianów. Na trasie watro zwrócić uwagę na powygi-nane sosny i dęby rosnące w pasie nadmorskim oraz stanowiący osobliwość przyrody bór bażynowy. W Karcinie, koło kościoła, rośnie 27 lip drobnolistnych oraz dąb szypułkowy. Drzewa wpisane są do rejestru pomników przyrody. Długość szlaku to około 27 km.
Miejscowości na trasie: Kołobrzeg, Grzybowo, Dźwirzyno, Głowaczewo, Nowogardek, Drzonowo, Sarbia, Karcino, Dźwirzyno, Grzybowo, Kołobrzeg. Nawierzchnie: asfalt, grunt, bruk.

4. Szlak wokół jeziora Resko
Trasa rozpoczyna się w Kołobrzegu przy warzelni soli. Nieopodal znajduje się źródełko solankowe, które warto zobaczyć. Jadąc trasą wokół jeziora Resko Przymorskie zobaczymy wiele gatunków fauny i flory . Długość szlaku to około 52 km. Miejscowości na trasie: Kołobrzeg, Korzystno, Stary Borek, Nowy Borek, Głowaczewo, Karcino, Bieczyno, Gorzysław, Trzebusz, Mrzeżyno, Rogowo, Dźwirzyno, Grzybowo, Kołobrzeg. Nawierzchnie: asfalt, grunt, beton.

5. Ustrońska Pętla
W Bagiczu jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż obszaru, który do 1992 r. był wojsko-wym lotniskiem radzieckim. Po przejeździe przez drogę Kołobrzeg–Koszalin wjeżdżamy do Lasu Kołobrzeskiego. Właśnie tu rósł jeden z najstarszych (ponad 800-letni) dębów
w Polsce „Bolesław”, a 2 km dalej rośnie ok. 650-letni „Warcisław”. Jadąc w pasie nadmorskim, możemy na wydmach dostrzec mikołajka nadmorskiego. Długość szlaku około 31 km.
Miejscowości i punkty na trasie: Ustronie Morskie, Sianożęty, Bagicz, Dąb Bolesław, Dąb Warcisław, Malechowo, Kukinia, Rusowo, Gwizd, Wieniatowo, Ustronie Morskie.
Nawierzchnie: asfalt, bruk, beton, grunt.

6. Szlak do najstarszych dębów w Polsce (błękitny)
Prowadzi do najbardziej wiekowych drzew w kraju – liczącego ponad 800 lat Bolesława (drzewo to zostało przewrócone przez wichurę w 2016 roku) oraz ok. 650-letniego Warcisława. W Rusowie warto odwiedzić park podworski, w którym rosną ciekawe i stare drzewa. Park jest oznakowany i wiedzie przez niego ścieżka edukacyjna. Długość szlaku to około 31 km. Miejscowości i punkty na trasie: Kołobrzeg, Stramniczka, Dąb Warcisław, Dąb Bolesław, Bagicz, Podczele, Kołobrzeg. Nawierzchnie: asfalt, bruk, beton, grunt.

7. Szlak po nasypie kolejki wąskotorowej
Najdłuższa ścieżka rowerowa w Powiecie Kołobrzeskim, licząca około 57 km, biegnie po nasypach kolejki wąskotorowej. Omija drogi główne i przebiega gminy: Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań oraz Siemyśl. Powstała przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty. Prowadzi z Kołobrzegu do Karlina, przy czym w Gościnie (17,9 km) rozwidla się: na południe wiedzie do Dargocic (4,8 km); na południowy zachód – przez Rymań nad jezioro Popiel (23,4 km); na północ – przez Charzyno do  Kołobrzegu. Nawierzchnia: asfalt.

Szlaki kajakowe
1.  Szlak prowadzący rzeką Parsętą na odcinku od Karlina do Kołobrzegu o długości około 45 km.
2.  Szlak prowadzący po rzece Mołstowa, w zasięgu Nadleśnictwa ma długość około 22 km.

Szlaki Konne
Szlak w zasięgu Nadleśnictwa zaczyna się w pobliżu miejscowości Karcino. Przebiega w pobliżu miejscowości: Przećmino, Charzyno, Ząbrowo, Pustary, Świelubie, Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo, Wrzosowo Mierzyn, Warnino i dalej w kierunku Kraśnika Koszalińskiego - o długości  w zasięgu Nadleśnictwa około 45 km.