Lasy HCVF Lasy HCVF

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC Polska".

Lasy będące HCVF (polskie znaczenie skrótu to: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o "Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce, Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa Związku Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC Polska".

1. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce dostępne są na stronie www.pl.fsc.org w zakładce www.pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2. Powierzchnie poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Gościno podane są w załączniku poniżej.

3. W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.


W dniach 11-25.04.2014 roku nadleśnictwo przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  (Kat.6).
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Elżbiety Żmijowskiej, tel. (94) 351 25 17, elzbieta.zmijowska@szczecinek.lasy.gov.pl